Kallelser

Våra förenings aktiviteter
Årsstämman (tidigare påskafton) och Städdagen i mitten av september kl 08.30 , är föreningens två stående årsforum. Nedan finner du inbjudan/kallelser till föreningens medlemmar.