Kallelser

Våra förenings aktiviteter
Städdagen i mitten av september och årsstämman på påskafton kl 08.30, är föreningens två stående årsforum. Nedan finner du inbjudan/kallelser till föreningens medlemmar;