Kontakt vid behov
Björn Häggqvist                   070 540 1910 Styrelseordförande
Åsa Ruthér                              070 388 7842 Styrelseledamot och Sekreterare
Johan Zetterberg                076 103 2383 Styrelseledamot
Jan Forsberg                          070 638 2424 Styrelseledamot - Sammanhållande nedre pumpstation
Peter Björs                              070 628 2190 Styrelseledamot
Lars-Erik Hallberg              076 841 4680 Styrelsesuppleant och kassör
Mikael Ullmark                     070 331 5892 Styrelsesuppleant - Sammanhållande övre vattenstation