Kontakt vid behov
Björn Häggqvist                   070 540 1910 Styrelseordförande
Åsa Ruthér                              070 388 7842 Styrelseledamot och Sekreterare
Johan Zetterberg                076 103 2383 Styrelseledamot
Jan Forsberg                          070 638 2424 Styrelseledamot
Peter Björs                              070 628 2190 Styrelseledamot
Lars-Erik Hallberg              076 841 4680 Styrelsesuppleant och kassör
Mikael Ullmark                     070 331 5892 Styrelsesuppleant - Sammanhållande övre vattenstation
Lars-Inge Lodin    070 376 6860 Nedre vattenstation
Lars-Åke Jonsson   070 321 8448 Nedre vattenstation