Styrelsen/Protokoll
Våra styrelsemöten
 • Styrelseprotokoll 2007-04-06
 • Styrelseprotokoll 2007-09-20
 • Styrelseprotokoll 2008-03-21
 • Likvideringsbeslut VEF
 • Styrelseprotokoll 2008-09-27
 • Styrelseprotokoll 2009-04-10
 • Skoterdispens 2009-2011
 • Styrelseprotokoll 2009-09-26
 • Styrelseprotokoll 2010-04-02
 • Konstituerat Styrelseprotokoll 2010-04-05
 • Styrelseprotokoll 2010-09-24
 • Styrelseprotokoll 2011-04-22
 • Styrelseprotokoll 2012-04-06
 • Frågor & Svar VA - Kommunen
 • VA
 • Skoterdispens 2011-2014
 • Styrelseprotokoll 2011-09-16
 • Information - Spår & Leder
 • Styrelseprotokoll 2012-09-22
 • NYHET ÅRSKALENDER/AKTIVITETER
 • Styrelseprotokoll 2013-03-29
 • Styrelseprotokoll 2013-09-15
 • Skoterdispens 2015-2017
 • Styrelseprotokoll 2014-04-19
 • Styrelseprotokoll 2014-09-13
 • Vattenprover hösten 2014
 • Vägföreningen Motion 1501
 • Styrelseprotokoll 2015-04-04
 • Styrelsens beredningsunderlag 2015-09-19
 • Styrelsens sopkalkyl underlag 2015-09-19
 • Styrelsens beredningsunderlag/borrhål 2015-09-29
 • Extra Stämma Brevledes för sopröstning
 • Styrelsemöte 2015-09-19
 • Kallelse Styrelsemöte 2016-03-26
 • Styrelseprotokoll 2016-03-26
 • Kallelse Styrelsemöte 2016-09-17
 • Styrelseprotokoll 2016-09-17
 • Vesslans Fakturering 2016 och 17/Intäkts modell
 • Skoterdispens 2017.05 och tillsvidare.
 • Kallelse Styrelsemöte 2017-04-15
 • Styrelseprotokoll 2017-04-15
 • Styrelseprotokoll 2017-09-16 (Signerat orginal i pärm)
 • Vattenprover hösten 2017
 • Vesslans Fakturerings/Intäktsmodell 2018
 • Schema soptömning 2018
 • Kallelse Styrelsemöte 2018-03-31
 • Styrelseprotokoll 2018-03-31
 • Styrelsens brev till vägföreningen 2018-04-01
 • Styrelseprotokoll 2018-09-15
 • Översikt av Vesslans vattensystem med kopplingar 2018-11-05
 • Schema soptömning 2019
 • Vesslans Ekonomiöversikt 2017-2021
 • Styrelse Protokoll 2019-04-20
 • Styrelsemöte 2019-09-14
 • Vesslans Ekonomimodell - Faktura 2020
 • Styrelsemöte 2020-09-19
 • Styrelsemöte 2021-04-03
 • Schema soptömning 2021
 • Styrelsemöte 2021-09-18
 • Schema soptömning 2022
 • Styrelsemöte 2022-04-15
 • Styrelsemöte 2022-09-17
 • Vattenprover godkända 2022 (Vart 3;e år enl. livsmedelverkets rek.)
 • Styrelsemöte 2023-07-25
 • Styrelsemöte 2023-09-16
 • Styrelsemöte 2024-03-30